ขยัน ซิ่อสัตย์ ประหยัด อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน สามัคคี มีวินัย ใจสาธารณะ
Slide 4
 

[12-07-59] กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

06-07-59] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สายสนับสนุน) วุฒิป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 6-25 กค. 59   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[28-06-59] รับสมัครพนักงานราชการ (สายสนับสนุน) วุฒิ ปวส. ด่วน ตั้งแต่วันที่ 1-11 กค. 59  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[22-06-59] คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ จัดโดย
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 3 กค. 59  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[22-06-59] คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปวีณา ชัยวนารมย์ กับผลงานบทความวิจัยระดับดี สาขาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์การเกิดความเครียดหลายระดับด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[2-03-59] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะการสอนสำหรับครูผู้สอนวิชาสัมคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   
 
 

[16-08-59] ประกาศ จากงานทะเบียน ให้รับหนังสือสำคัญสภาอนุมัติได้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2559  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[5-07-59] ขั้นตอนการยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[5-07-59] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ เพิ่มเติม 2
 พร้อมรายละเอียดต่างๆ ในการรายงานตัว  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[2-07-59] ตารางกิจกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิขา ประจำปีการศึกษา 2559  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[2-07-59] กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[1-07-59] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ Admissions, เพิ่มเติม,
 ทุนเซ็นทรัล พร้อมรายละเอียดต่างๆ ในการรายงานตัว  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[1-07-59] นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาค 2/2558 สามารถรับ Transcript ตั้งแต่ 11 กค. 58 เป็นต้นไป
 (ฉบับสมบูรณ์)  
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[1-07-59] ทางมหาวิทยาลัยมีบริการตรวจสุขภาพให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2559ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 15 กค. 2559
 เวลา 08.00-12.00 น.นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและฐานข้อมูล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี

 

[1-07-59] ทางมหาวิทยาลัยมีบริการถ่ายรูปชุดนักศึกษาให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2559ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 12 กค. 2559
 เวลา 09.00-15.00 น. นักศึกษาติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียนและฐานข้อมูล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี

 

[16-06-59] หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2559  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   
 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาทั้งหมด >>
 

[5-07-59] สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กค. - 23 กย. 2559 
 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

[22-06-59] ขอเชิญชวนคณาอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจร่วมเข้ารับฟังการถ่ายทอด km เชิงปฏิบัติการวิธีการวิจัย-
 เชิงคุณภาพ focus group ในวันศุกร์ที่ 8 ก.ค. 59 เวลา 8.30-11.00 น. ณ ห้องโสต 252 ชั้น 5 อาคาร 108 ปี
 สนใจลงชื่อได้ที่คณะบริหารธุรกิจ  
กำหนดการอบรม

 

[25-05-59] ขอเชิญชวนคณาอาจารยเข้าร่วม กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่อง " เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย
 ทางบริหารธุรกิจ" ในวันที่ 6 มิย. 59 ณ ห้องรติสุรกานต์ ชั้น 5 อาคาร 115 ปี