ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::สิทธิการยืมทรัพยากรสารนิเทศ::

หนังสือ

อาจารย์ ยืมได้ 10 เล่ม/เดือน
เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 5 เล่ม/2สัปดาห์
นักศึกษา ปริญญาโท ยืมได้ 7 เล่ม/2สัปดาห์
นักศึกษา ปริญญาตรี ยืมได้ 5 เล่ม/สัปดาห์
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยืมได้ 5 เล่ม/2สัปดาห์

วัสดุโสตฯ

อาจารย์ ยืมได้ 5 ชิ้น/สัปดาห์
เจ้าหน้าที่ ยืมได้ 2 ชิ้น/3วัน
นักศึกษา ปริญญาโท ยืมได้ 2 ชิ้น/สัปดาห์
นักศึกษา ปริญญาตรี ยืมได้ 2 ชิ้น/3วัน
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยืมได้ 2 ชิ้น/สัปดาห์