ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::คู่มือการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์::

การใช้งานฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete
การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library
การใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals
การใช้งานฐานข้อมูล Summon
การใช้งานฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
การใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
การใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink
การใช้งานฐานข้อมูล Web of Science