ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::การชำระค่าปรับ::

- คืนหนังสือช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับวันละ 5 บาท/เล่ม
- คืนวัสดุโสตฯ ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับวันละ 5 บาท/ชิ้น
- หากทำทรัพยากรสารนิเทศชำรุด ต้องรับผิดชอบซื้อทรัพยากรนั้นทดแทน เพื่อคืนห้องสมุด
- หากทำทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดสูญหาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที ถ้าแจ้งช้ากว่าวันกำหนดส่งทรัพยากรสารนิเทศ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าปรับตั้งแต่วันกำหนดส่งจนถึงวันที่แจ้งการสูญหาย และห้องสมุดจะให้เวลาค้นหา 7 วันหากไม่พบต้องรับผิดชอบซื้อทรัพยากรนั้นทดแทน เพื่อคืนห้องสมุด