ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::สิ่งพิมพ์ที่ให้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น::

- หนังสือที่ห้องสมุดจัดไว้เป็นหนังสืออ้างอิง หนังสือหายาก
- หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร จุลสาร แต่ถ้าหากต้องการนำไปถ่ายเอกสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อยืมและคืน ภายในวันเดียวกัน