ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::สมัครสมาชิกห้องสมุด::

นักศึกษา

นำบัตรประจำตัวนักศึกษา, รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป
นักศึกษาจะใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาในการใช้บริการห้องสมุด

อาจารย์ / เจ้าหน้าที่

ขอแบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุด, รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 1 รูป
สถานภาพการเป็นสมาชิกห้องสมุดจะสิ้นสุดเมื่อพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยจะต้องต่ออายุสมาชิกทุกปี