ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เมนูหลัก

::เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์::

เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ACM Digital Library
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ACS Journals
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล SpringerLink
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล Web of Science
เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล Web of Science กรณีที่ใช้นอกเครือข่าย