ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวสารอ่านประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ข่าวสาร
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

ยกเว้นวิชาเอกบัญชี ต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีกำหนดการ

วัน เดือน ปี


ขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตวังไกลกังวล และศาลายา
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่, www.mbabophit.com

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558


รับสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
20 กรกฎาคม 2558 – 6 สิงหาคม 2558
วันธรรมดา
- ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์
- ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.


สอบสัมภาษณ์
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558


ประกาศผลการคัดเลือก
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
และทางเว็บไซต์ www.bpc.rmutr.ac.th/mba, www.mbabophit.com

11 สิงหาคม 2558


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2558
เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558


จัดการเรียนการสอน ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100 โทรศัพท์ 02-226-5925, 02-222-2814 ต่อ 5211 หรือ 5241
mba_bpc@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวสารรายงานตัว ชำระเงินและลงทะเบียน ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 เทอม 3

ข่าวสาร
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 เทอม 3
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

ยกเว้นวิชาเอกบัญชี ต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีกำหนดการ

วัน เดือน ปี


ขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตวังไกลกังวล และศาลายา หรือ
คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร

เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558


รับสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
11 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2558
วันธรรมดา
- ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์
- ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.


สอบสัมภาษณ์
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ภายใน 16 พฤษภาคม 2558


ประกาศผลการคัดเลือก
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
และทางเว็บไซต์ www.bpc.rmutr.ac.th/mba

20 พฤษภาคม 2558


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558


จัดการเรียนการสอน ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100 โทรศัพท์ 02-226-5925, 02-222-2814 ต่อ 5211 หรือ 5241
mba_bpc@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

ข่าวสาร
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

ยกเว้นวิชาเอกบัญชี ต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีกำหนดการ

วัน เดือน ปี


ขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตวังไกลกังวล และศาลายา หรือ
คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558


รับสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
17 พฤศจิกายน 2557 – 10 มกราคม 2558
วันธรรมดา
- ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์
- ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.


สอบสัมภาษณ์
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ภายใน 10 มกราคม 2558


ประกาศผลการคัดเลือก
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
และทางเว็บไซต์ www.bpc.rmutr.ac.th/mba

16 มกราคม 2558


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 24 มกราคม 2558
เปิดภาคเรียน

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558


จัดการเรียนการสอน ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100 โทรศัพท์ 02-226-5925, 02-222-2814 ต่อ 5211 หรือ 5241
mba_bpc@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2557

ข่าวสารอ่านประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที
102,364 ผู้เยี่ยมชม