ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวสารรายงานตัว ชำระเงินและลงทะเบียน ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 เทอม 3

ข่าวสาร
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 เทอม 3
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

ยกเว้นวิชาเอกบัญชี ต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีกำหนดการ

วัน เดือน ปี


ขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตวังไกลกังวล และศาลายา หรือ
คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร

เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558


รับสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
11 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2558
วันธรรมดา
- ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์
- ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.


สอบสัมภาษณ์
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ภายใน 16 พฤษภาคม 2558


ประกาศผลการคัดเลือก
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
และทางเว็บไซต์ www.bpc.rmutr.ac.th/mba

20 พฤษภาคม 2558


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558


จัดการเรียนการสอน ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100 โทรศัพท์ 02-226-5925, 02-222-2814 ต่อ 5211 หรือ 5241
mba_bpc@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

ข่าวสาร
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

ยกเว้นวิชาเอกบัญชี ต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีกำหนดการ

วัน เดือน ปี


ขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตวังไกลกังวล และศาลายา หรือ
คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2558


รับสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
17 พฤศจิกายน 2557 – 10 มกราคม 2558
วันธรรมดา
- ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์
- ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.


สอบสัมภาษณ์
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ภายใน 10 มกราคม 2558


ประกาศผลการคัดเลือก
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
และทางเว็บไซต์ www.bpc.rmutr.ac.th/mba

16 มกราคม 2558


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 24 มกราคม 2558
เปิดภาคเรียน

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558


จัดการเรียนการสอน ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100 โทรศัพท์ 02-226-5925, 02-222-2814 ต่อ 5211 หรือ 5241
mba_bpc@hotmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 29 ธ.ค. 2557

ข่าวสารอ่านประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

ข่าวสาร
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

ยกเว้นวิชาเอกบัญชี ต้องจบปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี
จำนวนที่รับเข้าศึกษา 60 คนกำหนดการ

วัน เดือน ปี


ขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตวังไกลกังวล และศาลายา หรือ
คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร

1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป


รับสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
1 ธันวาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
วันธรรมดา
- ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ –อาทิตย์
- ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.


- สมัครทางไปรษณีย์
โดยส่งหลักฐานใบสมัคร และสำเนาปริญญาบัตร พร้อมด้วยสำเนา
การโอนเงินค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา
เยาวราช เลขที่บัญชี 001-6-19222-2 ชื่อบัญชี “เงินรายได้จาก
การศึกษา (MBA) บพิตรพิมุข “ ไปยังสำนักงานบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป


สอบสัมภาษณ์ (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์)
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป


ประกาศผลการคัดเลือก
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
และทางเว็บไซต์ www.bpc.rmutr.ac.th/mba

3 เมษายน 2557


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน

5-6 เมษายน 2557


ปฐมนิเทศ

19 เมษายน 2557


เรียนปรับพื้นฐาน
และศึกษาดูงาน


วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20,26,27 เมษายน
3,4,10,11 พฤษภาคม 2557 (เต็มวัน)


เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557


จัดการเรียนการสอน ณ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100 โทรศัพท์ 02-226-5925 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2226-5925 ต่อ 5212

Download คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (MBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ข่าวสารอ่านประกาศ คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556

ข่าวสาร
กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2556
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
จำนวนที่รับเข้าศึกษา 60 คนกำหนดการ

วัน เดือน ปี


ขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตวังไกลกังวล และศาลายา หรือ
คลิกเพื่อ Download ใบสมัคร

1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป


รับสมัคร (ค่าสมัครสอบ 500 บาท)
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
1 ธันวาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556
วันธรรมดา
- ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น.
วันเสาร์ –อาทิตย์
- ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.


- สมัครทางไปรษณีย์
โดยส่งหลักฐานใบสมัคร และสำเนาปริญญาบัตร พร้อมด้วยสำเนา
การโอนเงินค่าสมัคร 500 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา
เยาวราช เลขที่บัญชี 001-6-19222-2 ชื่อบัญชี “เงินรายได้จาก
การศึกษา (MBA) บพิตรพิมุข “ ไปยังสำนักงานบริหารหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข
จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป


สอบสัมภาษณ์ (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์)
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป


ประกาศผลการคัดเลือก
- ณ สำนักงานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
และทางเว็บไซต์ www.bpc.rmutr.ac.th/mba

4 เมษายน 2556


ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และชำระค่าลงทะเบียน

6-7 เมษายน 2556


ปฐมนิเทศ

20 เมษายน 2556


เรียนปรับพื้นฐาน
และศึกษาดูงาน


วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21,27,28 เมษายน
4,5,11,12 พฤษภาคม 2556 (เต็มวัน)


เปิดภาคเรียนที่ 1/2554

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556


จัดการเรียนการสอน ณ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาโท บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
264 ถ.จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100 โทรศัพท์ 02-226-5925 ต่อ 5211 โทรสาร 0-2226-5925 ต่อ 5212

Download คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (MBA) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที
65,496 ผู้เยี่ยมชม