วันพุธที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานห้องสมุด) จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครงานอ่านประกาศ คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของคณะศิลปศาสตร์
รับสมัครงานอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์
ประกาศอ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศ ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 ตำแหน่ง อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับสมัครงานอ่านประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คลิกที่นี่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด
ประกาศประกอบด้วยเอกสารดังนี้
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
รายละเอียดคุณลักษณะโครงการชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย จำนวน 1 รายการ คลิกที่นี่
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศอ่านประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์ คลิกที่นี่
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ คลิกที่นี่
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานไม่ผ่าน
ประกาศอ่านรายชื่อกลุ่มที่ 1 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 2 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 3 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 4 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 5 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 6 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 7 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 8 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 9 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 10 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 11 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 12 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 13 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 14 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 15 คลิกที่นี่
อ่านรายชื่อกลุ่มที่ 16 คลิกที่นี่
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 525,898 ผู้เยี่ยมชม