วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ประกาศ
MBA
ภาพกิจกรรม
ปี 2557 new !!!ปี 2557Facebook
โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4 ธ.ค. 2557พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 2 ธ.ค. 2557เพจกองบริหารฯดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การสมัคร User Account ใช้งาน Wireless
student   personal   kpi
หมวดข่าว
รับสมัครงาน

หมวดหมู่: รับสมัครงาน
จำนวนข่าว: 5
· รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
· ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
· ขอขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (งานกิจการนักศึกษา)
คณะบริหารธุรกิจ

หมวดหมู่: คณะบริหารธุรกิจ
จำนวนข่าว: 10
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 รอบโควตา
· รายละเอียดพิธีรับปริญญาและค่าใช้จ่ายสำหรับบัณฑิต 2556
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ admission ประจำปีการศึกษา 2557 และรายละเอียดการชำระเงิน
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557 และรายละเอียดการชำระเงิน
· รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ Young Professional Retailer รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557
· รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ Young Professional Retailer
· ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ รอบโควตา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โปรแกรมภาษาจีน)
· รับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการ Young Professional Retailer
· ประกาศรับโควตาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557
· เอกสารสำหรับบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555
คณะศิลปศาสตร์

หมวดหมู่: คณะศิลปศาสตร์
จำนวนข่าว: 1
· รายละเอียดพิธีรับปริญญาและค่าใช้จ่ายสำหรับบัณฑิต 2556
ประกาศ

หมวดหมู่: ประกาศ
จำนวนข่าว: 9
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์
· ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
· ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุด
· ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
· ประกาศตารางเรียนปรับพื้นฐานและรายชื่อนักศึกษาแบบแบ่งกลุ่ม
· ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานไม่ผ่าน
· ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
· ประกาศจากงานทะเบียนเรื่องรับ หนังสือสำคัญสภาอนุมัติ
· ประกาศจากงานทะเบียนเรื่องรับ transcript
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 143,940 ผู้เยี่ยมชม