พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ สถานศึกษา