คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำนักเรียนวัดบพิตรมุข

1 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 2
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 3 30
31 32 33 34
35 36 37 38
39 4 40 41
42 43 44 45
46 47 48 49
5 50 6 7
8 9