รูปโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

9 กรกฎาคม 2555 - 10 สิงหาคม 2555DSCN0333 DSC03881 DSC03882 DSC03883
DSC03884 DSC03894 DSC03897 DSC03899
DSC03900 DSC03907 DSCN0331 DSCN0332