ประชุมคณะบริหารธุรกิจ 2557

img (3) img (1) img (2) img (4)
img (5) img (6) img (7) img (8)
img (9) img (10) img (11) img (12)
img (15) img (14) img (13) img (16)
img (17) img (18) img (19) img (20)
img (21) img (22) img (23)