รูปโครงการสานสัมพันธ์Zhanjiang

15 กรกฎาคม 2555 - 15 กันยายน 2555SAM 1841 MG 3511 1(2)~1 21562~1
BECA~1 DSC04143 DSC04147 DSC04150
DSC04198 DSC04199 IMG 7462 IMG 8739
IMG 8744 IMG 8749 IMG 9132 IMG 9133
IMG 9141 IMG 9144 IMG 20120723 190134 pat (2)
pat (35) pat (40)