โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

16 มีนาคม 2555 - 11 เมษายน 2555IMG 9650 IMG 0058 IMG 0220 IMG 0221
IMG 0225 IMG 0227 IMG 8929 IMG 8935
IMG 8939 IMG 8941 IMG 9634 IMG 9641