สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 2

001 002 003 004
005 006 007 008
009 010 011 012
013 014 015 016
017 018 019 020
021 022 023 024
025 026 027 028
029 030 031 032