ปัจฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ 2557

img (1) img (3) img (2) img (4)
img (5) img (6) img (7) img (8)
img (9) img (10) img (11) img (12)
img (13) img (14) img (17) img (16)
img (15) img (18) img (20) img (19)
img (21) img (22) img (23) img (24)
img (26) img (25) img (27) img (28)
img (29) img (30) img (31) img (33)
img (32) img (34) img (35) img (36)
img (37) img (38) img (39) img (40)
img (41) img (42) img (43) img (44)
img (45) img (46) img (47) img (48)
img (49) img (50) img (51) img (52)
img (53) img (54) img (55) img (56)
img (57) img (58) img (59) img (60)
img (61) img (63) img (62) img (64)
img (66) img (65) img (68) img (67)
img (69) img (70) img (72) img (71)
img (73) img (74)