รูปโครงการอบรมภาษาจีนธุรกิจ

19 มีนาคม 2555 - 11 เมษายน 2555IMG 9633 DSCF7480 DSCF7483 DSCF7484
DSCF7491 DSCF7494 DSCF7500 DSCF7501
DSCF7504 IMG 0214 IMG 0215 IMG 0216
IMG 0218 IMG 0543 IMG 0548 IMG 0549
IMG 9618 IMG 9621 IMG 9622 IMG 9628
IMG 9629 IMG 9632