โครงการอำลาสถาบันเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

ทำบุญเลี้ยงภัตตาหารกลางวันพระภิกษุสงฆ์และฟังธรรม ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหารและเยี่ยมชมงานนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 • IMG 0002
 • IMG 0003
 • IMG 0004
 • IMG 0005
 • IMG 0007
 • IMG 0009
 • IMG 0010
 • IMG 0011
 • IMG 0015
 • IMG 0016
 • IMG 0017
 • IMG 0024
 • IMG 0029
 • IMG 0031
 • IMG 0033
 • IMG 0034
 • IMG 0036
 • IMG 0040
 • IMG 0043
 • IMG 0046
 • IMG 0049
 • IMG 0051
 • IMG 0052
 • IMG 0053
 • IMG 9676
 • IMG 9677
 • IMG 9678
 • IMG 9679
 • IMG 9680
 • IMG 9681
 • IMG 9682
 • IMG 9683
 • IMG 9685
 • IMG 9689
 • IMG 9691
 • IMG 9703
 • IMG 9705
 • IMG 9707
 • IMG 9709
 • IMG 9710
 • IMG 9712
 • IMG 9714
 • IMG 9715
 • IMG 9717
 • IMG 9719
 • IMG 9720
 • IMG 9721
 • IMG 9722
 • IMG 9723
 • IMG 9724
 • IMG 9725
 • IMG 9726
 • IMG 9727
 • IMG 9728
 • IMG 9729
 • IMG 9731
 • IMG 9732
 • IMG 9733
 • IMG 9735
 • IMG 9738
 • IMG 9739
 • IMG 9740
 • IMG 9741
 • IMG 9742
 • IMG 9744
 • IMG 9746
 • IMG 9747
 • IMG 9748
 • IMG 9749
 • IMG 9750
 • IMG 9752
 • IMG 9754
 • IMG 9755
 • IMG 9756
 • IMG 9758
 • IMG 9761
 • IMG 9762
 • IMG 9763
 • IMG 9764
 • IMG 9765
 • IMG 9766
 • IMG 9768
 • IMG 9769
 • IMG 9776
 • IMG 9778
 • IMG 9780
 • IMG 9781
 • IMG 9783
 • IMG 9784
 • IMG 9785
 • IMG 9787
 • IMG 9790
 • IMG 9791
 • IMG 9793
 • IMG 9794
 • IMG 9795
 • IMG 9797
 • IMG 9798
 • IMG 9799
 • IMG 9800
 • IMG 9802
 • IMG 9804
 • IMG 9805
 • IMG 9806
 • IMG 9807
 • IMG 9809
 • IMG 9812
 • IMG 9815
 • IMG 9816
 • IMG 9818
 • IMG 9819
 • IMG 9820
 • IMG 9821
 • IMG 9823
 • IMG 9824
 • IMG 9826
 • IMG 9827
 • IMG 9828
 • IMG 9829
 • IMG 9830
 • IMG 9831
 • IMG 9832
 • IMG 9834
 • IMG 9836
 • IMG 9838
 • IMG 9839
 • IMG 9840
 • IMG 9841
 • IMG 9842
 • IMG 9843
 • IMG 9844
 • IMG 9845
 • IMG 9846
 • IMG 9847
 • IMG 9848
 • IMG 9850
 • IMG 9852
 • IMG 9854
 • IMG 9855
 • IMG 9860
 • IMG 9862
 • IMG 9864
 • IMG 9868
 • IMG 9869
 • IMG 9871
 • IMG 9873
 • IMG 9876
 • IMG 9878
 • IMG 9879
 • IMG 9882
 • IMG 9890
 • IMG 9891
 • IMG 9892
 • IMG 9894
 • IMG 9897
 • IMG 9898
 • IMG 9899
 • IMG 9900
 • IMG 9901
 • IMG 9902
 • IMG 9903
 • IMG 9904
 • IMG 9906
 • IMG 9908
 • IMG 9909
 • IMG 9910
 • IMG 9911
 • IMG 9912
 • IMG 9913
 • IMG 9914
 • IMG 9916
 • IMG 9919
 • IMG 9921
 • IMG 9922
 • IMG 9925
 • IMG 9926
 • IMG 9928
 • IMG 9929
 • IMG 9931
 • IMG 9940
 • IMG 9943
 • IMG 9945
 • IMG 9946
 • IMG 9948
 • IMG 9949
 • IMG 9950
 • IMG 9951
 • IMG 9959
 • IMG 9960
 • IMG 9961
 • IMG 9963
 • IMG 9967
 • IMG 9968
 • IMG 9976
 • IMG 9980
 • IMG 9986
 • IMG 9987
 • IMG 9991
 • IMG 9993
 • IMG 9994
 • IMG 9995
 • IMG 9996
 • IMG 9997
 • IMG 9999
 • IMG 0001