พิธีแสดงมุฑิตาจิต 21 กย. 55

 • IMG 9472
 • IMG 9473
 • IMG 9476
 • IMG 9478
 • IMG 9479
 • IMG 9482
 • IMG 9485
 • IMG 9488
 • IMG 9499
 • IMG 9500
 • IMG 9501
 • IMG 9512
 • IMG 9514
 • IMG 9519
 • IMG 9522
 • IMG 9532
 • IMG 9533
 • IMG 9540
 • IMG 9541
 • IMG 9548
 • IMG 9550
 • IMG 9551
 • IMG 9552
 • IMG 9553
 • IMG 9554
 • IMG 9555
 • IMG 9556
 • IMG 9557
 • IMG 9559
 • IMG 9563
 • IMG 9564
 • IMG 9565
 • IMG 9566
 • IMG 9567
 • IMG 9568
 • IMG 9569
 • IMG 9571
 • IMG 9572
 • IMG 9574
 • IMG 9575
 • IMG 9576
 • IMG 9578
 • IMG 9579
 • IMG 9580
 • IMG 9582
 • IMG 9584
 • IMG 9585
 • IMG 9588
 • IMG 9589
 • IMG 9591
 • IMG 9594
 • IMG 9641
 • IMG 9642
 • IMG 9653
 • IMG 9657
 • IMG 9660
 • IMG 9665
 • IMG 9669
 • IMG 9670
 • IMG 9674
 • IMG 9689
 • IMG 9691
 • IMG 9698
 • IMG 9702
 • IMG 9706
 • IMG 9709
 • IMG 9710
 • IMG 9713
 • IMG 9727
 • IMG 9731
 • IMG 9732
 • IMG 9748
 • IMG 9759
 • IMG 9761
 • IMG 9776
 • IMG 9791
 • IMG 9802
 • IMG 9803
 • IMG 9808
 • IMG 9816
 • IMG 9830
 • IMG 9844
 • IMG 9845
 • IMG 9847
 • IMG 9860
 • IMG 9862
 • IMG 9866
 • IMG 9905
 • IMG 9906
 • IMG 9922
 • IMG 9935