โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

2 กรกฎาคม 2555 - 23 กรกฎาคม 2555IMG 5837 DSCN0450 DSCN0456 DSCN0457
DSCN0500 DSCN0502 IMG 3704 IMG 3707
IMG 3710 IMG 3715 IMG 5151 IMG 5709
IMG 5780 IMG 5810 IMG 5835