อบรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นพื้นฐานถึงขั้นกลาง 26 ก.พ. 59

facebook photo download 640691969402000 facebook photo download 640691966068667 facebook photo download 640691962735334 facebook photo download 640692012735329
facebook photo download 640692032735327 facebook photo download 640692039401993 facebook photo download 640692092735321 facebook photo download 640692109401986
facebook photo download 640692116068652 facebook photo download 640692182735312 facebook photo download 640692212735309 facebook photo download 640692199401977
facebook photo download 640692262735304 facebook photo download 640692296068634 facebook photo download 640692292735301