ส่งมอบครุภัณฑ์บริจาคให้กับโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมป์)

Start slideshow