โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว