ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 7-2562