งานเลี้ยงต้อนรับ นศ.แลกปลี่ยน 31 ก.ค. 55

 • IMG 5978
 • IMG 5980
 • IMG 5981
 • IMG 5982
 • IMG 5983
 • IMG 5988
 • IMG 5992
 • IMG 5993
 • IMG 5994
 • IMG 5995
 • IMG 5998
 • IMG 5999
 • IMG 6000
 • IMG 6001
 • IMG 6002
 • IMG 6006
 • IMG 6007
 • IMG 6013
 • IMG 6018
 • IMG 6024
 • IMG 6045
 • IMG 6046
 • IMG 6047
 • IMG 6048
 • IMG 6051
 • IMG 6052
 • IMG 6056
 • IMG 6060
 • IMG 6061
 • IMG 6062
 • IMG 6073
 • IMG 6074
 • IMG 6080
 • IMG 6088
 • IMG 6091
 • IMG 6092
 • IMG 6101
 • IMG 6113
 • IMG 6120
 • IMG 6124
 • IMG 6127
 • IMG 6139
 • IMG 6145
 • IMG 6147
 • IMG 6155
 • IMG 6159
 • IMG 6163
 • IMG 6169
 • IMG 6175
 • IMG 6177
 • IMG 6179
 • IMG 6181
 • IMG 6182
 • IMG 6184
 • IMG 6191
 • IMG 6196
 • IMG 6197
 • IMG 6198
 • IMG 6207
 • IMG 6213
 • IMG 6221
 • IMG 6225
 • IMG 6226
 • IMG 6239
 • IMG 6241
 • IMG 6242
 • IMG 6252
 • IMG 6255
 • IMG 6262
 • IMG 6263
 • IMG 6267
 • IMG 6272
 • IMG 6274
 • IMG 6276
 • IMG 6279
 • IMG 6282
 • IMG 6284
 • IMG 6285
 • IMG 6287