ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ (ครั้งที่ 1)
โพสโดย webmaster เมื่อ May 29 2015 10:16:02
ประกอบด้วยเอกสารดังนี้
1. ประกาศสอบราคา คลิกที่นี่
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คลิกที่นี่