ประกาศจากงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โพสโดย webmaster เมื่อ June 23 2015 17:26:52
กำหนดการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่
คุณสมบัติของผู้กู้ยืม คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.ฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
3.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.ฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
3.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่
สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า
1.ขั้นตอนการดำเนินการ คลิกที่นี่
2.แบบฟอร์มการบันทึกเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพร้อมตัวอย่าง คลิกที่นี่

ใช้กับโปรแกรม Internet Explorer Version 6, 8, 10 และ 11 เท่านั้น