ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 100 ปี 3 แห่ง ของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสโดย webmaster เมื่อ October 14 2015 10:08:17
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 100 ปี 3 แห่ง ของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ร่างประกวดราคา คลิกที่นี่
ร่างเอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คลิกที่นี่
แบบรูปรายการ คลิกที่นี่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คลิกที่นี่
ใบแสดงปริมาณ (BOQ) คลิกที่นี่