ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (ครั้งที่ 3) ของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
โพสโดย webmaster เมื่อ November 26 2015 17:16:57
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (ครั้งที่ 3 ) ของสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประกอบด้วย
1. ห้องสำนักงานคณศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
2. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 ห้อง
3. ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จำนวน 1 ห้อง
4. ครุภัณฑ์ห้องเรียนชั้น 3 และ 4 อาคาร 100 ปี จำนวน 6 ห้อง

ประกาศสอบราคา คลิกที่นี่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คลิกที่นี่