ประกาศร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสโดย webmaster เมื่อ February 02 2016 16:42:53
1. ร่างกำหนดTOR เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่
2. ร่างคุณลักษณะคอมพิวเตอร์เช่า 90 เครื่อง คลิกที่นี่
3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่