ประกาศร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โพสโดย webmaster เมื่อ February 02 2016 16:48:21
1. รายงานการประชุมการกำหนดคุณลักษณะ คลิกที่นี่
2. ร่างประกาศประกวดราคา คลิกที่นี่
3. ร่างเอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่
4. ร่างกำหนดคุณลักษณะ คลิกที่นี่
5. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คลิกที่นี่