หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและแบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา
โพสโดย webmaster เมื่อ March 23 2016 14:56:55
หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา คลิกที่นี่

***หมายเหตุ ต้องมีการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาครบ 36 ชม./ปีการศึกษาและคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จึงจะมีสิทธิ์กู้