ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
โพสโดย webmaster เมื่อ December 01 2017 16:00:37
1. ประกาศมหาวิทยาลัย คลิกที่นี่
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คลิกที่นี่
3. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วย e-bidding คลิกที่นี่
4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (TOR) คลิกที่นี่
5. แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ (TOR) คลิกที่นี่