ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม จํานวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสโดย webmaster เมื่อ March 13 2018 16:42:54
1 ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์ห้องประชุม คลิกที่นี่
2 ร่างขอบเขตTORครุภัณฑ์ห้องประชุม คลิกที่นี่
3 TORรายละเอียดครุภัณฑ์ระบบห้องประชุม-1-ระบบ คลิกที่นี่
4 ประกาศ-e-biddingห้องประชุม คลิกที่นี่
5 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ห้องประชุม คลิกที่นี่
6 แผนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ห้องประชุม คลิกที่นี่