ประกาศเรื่องการเข้าพักอาคารหอพักฝึกอบรม(รัตนโกสินทร์เพลส)
โพสโดย webmaster เมื่อ March 19 2018 14:27:22
กองกิจการพิเศษ ขอแจ้งเรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าพักอาคารหอพักฝึกอบรม(รัตนโกสินทร์เพลส) หรืออาคารปฏิบัติการสันทนาการ ตามเอกสารดังแนบ คลิกที่นี่