การกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
โพสโดย webmaster เมื่อ May 13 2019 15:44:58
สำหรับรายเก่า
1. กำหนดการรายเก่าเลื่อนชั้นปี (ปีที่ 2 - ปีที่ 4) คลิกที่นี่
2. เอกสารบันทึกโครงการจิตอาสา กยศ.2-61 คลิกที่นี่
3. รูปถ่ายกิจกรรมจิตอาสา คลิกที่นี่

สำหรับรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
1. กำหนดการรายใหม่และรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา คลิกที่นี่
2. เอกสารบันทึกโครงการจิตอาสา กยศ.2-61 คลิกที่นี่
3. รูปถ่ายกิจกรรมจิตอาสา คลิกที่นี่
4. รายการเอกสารสำหรับการขอกู้ยืมเงิน คลิกที่นี่
5. กยศ.101 แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ) - ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
6. กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ คลิกที่นี่
7. กยศ.103 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา คลิกที่นี่
8. แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่
9. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืม คลิกที่นี่