ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษาแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ชุด
โพสโดย webmaster เมื่อ August 27 2019 15:24:55
1. ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาคลิกที่นี่
2. ร่างขอบเขตTORครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาคลิกที่นี่
3. รายละเอียดห้องปฏิบัติการสอนภาษาแบบอัจฉริยะคลิกที่นี่
4. ร่างประกาศ e-bidding(ห้องปฏิบัติการภาษา)คลิกที่นี่
5. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการภาษา)คลิกที่นี่