วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2555

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 55

โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด 30 พ.ย. 55

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 54 (29 พ.ย. 2555)


การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 16 พ.ย. 55

กฐินพระราชทาน 10 พ.ย. 55

พิธีมอบทุนประจำปีการศึกษา 2555 8 พ.ย.55


พิธีแสดงมุฑิตาจิต 21 กย. 55

โครงการสานสัมพันธ์Zhanjiang (13 ก.ค. 55 - 15 ก.ย. 55)

งานเลี้ยงส่ง นศ. แลกเปลี่ยน 13 กย. 55


โครงการก้าวสู่สถานประกอบการครั้งที่ 2 8 กย. 55

chinese fair and festival 2012 (5 ก.ย. 2555)

bpc sports day 31 ส.ค. 55


โครงการประกันคุณภาพคณะบริหารธุรกิจ (25 ส.ค. 2555)

โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจสู่สากล 16 - 17 ส.ค. 55

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 15 ส.ค. 55


โครงการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 10 ส.ค. 55

โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน (9 ก.ค. 55 - 10 ส.ค. 55)

โครงการแห่เทียนพรรษา 1 ส.ค. 55


งานเลี้ยงต้อนรับ นศ.แลกปลี่ยน 31 ก.ค. 55

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 30 ก.ค. 55

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (2 ก.ค. 55 - 23 ก.ค. 55)


โครงการอบรมภาษาไทย2555 (15 ก.ค. 55 - 15 ก.ย. 55)

Business Camp 14 - 15 ก.ค.55

วิตามินธรรมะ 10 ก.ค. 55


แข่งขันวิชาการคณะบริหารธุรกิจ 9 กค. 55

freshy day 2012 6 ก.ค.55

โครงการสร้างเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 4 ก.ค. 55


พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 21 มิ.ย. 55

วิสาขบูชา 1 มิ.ย. 55

ปฐมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์ 1 มิ.ย. 55


ปฐมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ 31 พค. 55

ประชุมคณะกรรมการประหยัด พลังงาน 29 พค. 55

ซ้อมรับพระราชปริญญาบัตร ณ มทร.ธัญบุรี (24 เม.ย. 2555)


โครงการ 84 พรรษาใส่บาตรหนังสือ (19 เม.ย. 2555)

โครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ (12 เม.ย. 2555)

ซ้อมรับปริญญา (11 เม.ย. 2555)


โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา (30 มี.ค. 2555)

โครงการอำลาสถาบันเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย (21 มี.ค. 2555)

โครงการอบรมภาษาจีนธุรกิจ (16 มี.ค. 2555 - 11 เม.ย. 2555)


โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (16 มี.ค. 2555 - 11 เม.ย. 2555)

วิตามินธรรมะ (14 มี.ค. 2555)

มาฆบูชา (6 มี.ค. 2555)


ปัจฉิมนิเทศคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

โครงการปัจฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ (7 ก.พ. 2555)

job fair (1 ก.พ. 2555)


งานตรุษจีนเยาวราช (24 ม.ค. 2555)

เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก (16 ม.ค. 2555)

บริจาคโลหิต (10 ม.ค. 2555)


ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ (7 ม.ค. 2555)

2563 |2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 649,006 ผู้เยี่ยมชม