วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2556

บพิตรพิมุข สวัสดีปีใหม่ 2557 26 ธ.ค. 56

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 19 ธ.ค. 56

Business Camp 13 ธ.ค. 56


เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธ.ค. 56

โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด 3 ธ.ค. 56

อธิการพบประชาคม มทร.รัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) 3 ธ.ค. 56


พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 30 พ.ย. 56

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 19 พ.ย. 2556

โครงการห้องสมุด พี่ให้น้อง ปี 7 12 พ.ย. 56


โครงการการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 มิ.ย 56

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา2556 13 มิ.ย.56

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 31 พ.ค. 56


โครงการปฐมนิเทศย่อยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 30 พ.ค. 56

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 20 พ.ค. 56

โครงการประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 9 เม.ย 56


โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและคุณภาพชีวิตการทำงาน 7 - 8 มี.ค.56

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมในวันมาฆบูชา 22 ก.พ. 56

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2 ก.พ. 56


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ (15 ก.พ. 56)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์กลุ่มฝึกงาน (14 ก.พ. 56)

งานตรุษจีน เยาวราช 10 ก.พ. 56


โครงการสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (8 ก.พ. 56)

job fair 5-6 ก.พ. 56

อบรมดับเพลิง 30 มค. 56


กิจกรรม English Fair Shares Asean 29 ม.ค. 2556

เทศน์มหาชาติ 25 ม.ค. 56

โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ความล้มเหลว ความสำเร็จ
และความท้าทายของผู้สอน กระบวนวิชาศึกษาทั่วไป
สู่ทิศทางการพัฒนาในทศวรรษหน้า 9 ม.ค. 56


ปีใหม่ 4 ม.ค. 56

2563 |2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 648,998 ผู้เยี่ยมชม