วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2557

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557 26 ธ.ค. 2557

งานกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 24 ธ.ค. 2557

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 11-13 ธ.ค. 2557


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 6,8และ10 ธ.ค. 2557

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4 ธ.ค. 2557

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2557 2 ธ.ค. 2557


sport day กีฬาภายใน 28 พ.ย. 57

rmutr chinese cups ครั้งที่ 1 26 พ.ย. 57

โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด 25 พ.ย. 57


โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 20-22 พ.ย. 57

การแข่งขัน วิชาการภาษาญี่ปุ่น 21 พ.ย. 57

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 15 พ.ย. 57


การแข่งขันวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี 7 พ.ย. 57

การแข่งขันวิชาการ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 7 พ.ย. 57

การแข่งขันวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ 7 พ.ย. 57


การแข่งขันวิชาการ สาขาวิชาการตลาด 7 พ.ย. 57

สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เยี่ยมชม พื้นที่ บพิตรพิมุขฯ 7 ต.ค. 57

งานมุทิตาจิต ปี 2557 26 ก.ย. 57


เผยกลยุทธ์ เสี่ยป๋อง -เทคนิคการลงทุนขั้นเทพ 20 ก.ย. 57

วันพระราชทานนาม 15 ก.ย. 57

โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อคุณค่าแห่งตนบนวิถีหน้าที่ของพลเมือง 14 ก.ย. 57


นศ.แลกเปลี่ยน (zhangjiang normal university) วิชาแกะสลัก 12 ก.ย. 57

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจ 18 ส.ค. 57

โครงการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 15 ส.ค. 57


โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 8 ส.ค. 57

กิจกรรมของนศ.แลกเปลี่ยน (zhangjiang normal university) 7 ส.ค. 57

การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง 6 ส.ค. 57


โครงการ นศ.ใหม่ใฝ่ธรรมะ 5 ส.ค. 57

นศ.แลกเปลี่ยน (zhangjiang normal university) ภาษาไทย (อ.กิตติ) 29 ก.ค. 57

โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี 27 ก.ค. 57


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี 26 ก.ค. 57

งานเลี้ยงต้อนรับ นศ.แลกเปลี่ยน 25 ก.ค. 57

ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง DUR BELL 23 ก.ค. 57


วันเข้าพรรษา 10 ก.ค. 57

เลือกตั้ง 19 พ.ค. 57

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรม 12 พ.ค. 57


โครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย. 57

โครงการอาเซียนก้าวไกล ผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่ใส่ใจพัฒนางาน 2-4 เม.ย. 57

ประชุมคณะบริหารธุรกิจ 10 มี.ค. 57


ปัจฉิมนิเทศคณะศิลปศาสตร์ 5 มี.ค. 57

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 5 มี.ค. 57

ทอลค์เบาๆ เม้าท์มันส์ๆ -เธอ เขา เรา ผี 24 ก.พ. 57


สหกิจ (CPF) 18 ก.พ. 57

ปัจฉิมนิเทศคณะบริหารธุรกิจ 18 ก.พ. 57

อบรมธรรมะ 17 ก.พ. 57


มาฆบูชา 17 ก.พ. 57

แข่งขันวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 10 ก.พ. 57

แข่งขันวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ 10 ก.พ. 57


open house ขวัญใจอาเซียน 7 ก.พ. 57

งานตรุษจีน@เยาวราช 3 ก.พ. 57

นศ.กับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 27 ม.ค. 57


job fair 27 ม.ค. 57

เทศน์มหาชาติ 2557 10 ม.ค. 57

ทำบุญปีใหม่ 2557 6 ม.ค. 57

2563 |2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 648,994 ผู้เยี่ยมชม