วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ 22-24 ธ.ค. 58

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่ใส่ใจพัฒนางาน 17-19 ธ.ค. 58

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 4 ธ.ค. 58


พิธีมอบทุนการศึกษา คุณทวีพันธ์ อิงคานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 3 ธ.ค. 58

open house คณะศิลปศาสตร์ 27 พ.ย. 58

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 26 พ.ย. 58


โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด 24 พ.ย. 58

bpc sport day 2558 20 พ.ย. 2558

แข่งขันวิชาการคณะบริหารธุรกิจ 16-17 พ.ย. 58


เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 14 พ.ย. 58

ประชุมสภามหาวิทยาลัย 27 ต.ค. 58

สัมมนาสาขาวิชาการจัดการ 8 ต.ค. 58


กรรมติดสปีดในยุคออนไลน์&โครงการกรรมพยากรณ์ พยากรณ์การกุศล 30 ก.ย. 58

sar คณะศิลปศาสตร์ 30 ก.ย. 58

sar คณะบริหารธุรกิจ 29 ก.ย. 58


ประชุมเตรียมความพร้อมเพชรยอดมงกุฏ 22 ก.ย. 58

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2558 18 ก.ย. 58 part 3

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2558 18 ก.ย. 58 part 2


งานมุทิตาจิต ประจำปี 2558 18 ก.ย. 58 part 1

โครงการสัมมนาบุคลากร เรื่อง สุขภาพดี ชีวีมีสุข 18 ก.ย. 58

freshy day (ประกวดดาวเดือน™) 11 ก.ย. 58


freshy day (Boom) 11 ก.ย. 58

โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558 27 ส.ค. 58

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 25 ส.ค. 58


โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ 24-28 ส.ค. 58

โครงการสานสายใยบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 14 ส.ค. 58

การจัดการความรู้ km 13 ส.ค. 58


รับฟังนโยบายจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 11 ส.ค. 58

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 11 ส.ค. 58

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา 10-11 ส.ค. 58


โครงการปฐมนิเทศย่อย เพื่อประกันคุณภาพนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 5 ส.ค. 58

โครงการปฐมนิเทศย่อย เพื่อประกันคุณภาพนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 4 ส.ค. 58

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 29 ก.ค. 58


หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี 25 ก.ค. 58

เตรียมพร้อม sar คณะบริหารธุรกิจ 16 ก.ค. 2558

โครงการป้องกันบรรเทาอัคคีภัย 14 ก.ค. 58


km เทคนิคการทำวิจัยบริหารธุรกิจ 7 ก.ค. 58

โครงการอบรมเชิงบูรณาการการทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 7 ก.ค. 58

เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 7 มิ.ย. 58


โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ 4-5 มิ.ย. 58

โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 29 พ.ค. 58

โครงการอบรมวิชาชีพการบัญชีให้ผู้สอนวิชาบัญชี 28 พ.ค. 58


โครงการสร้างเสริมประสบการณ์แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 28 เม.ย. 58

ปฐมนิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 23 เม.ย. 58

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 10 เม.ย. 58


โครงการไหว้พระ 9 วัด จ.นครนายก 5 เม.ย. 58

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 3 เม.ย. 58

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะศิลปศาสตร์ 1 เม.ย. 58


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะบริหารธุรกิจ 31 มี.ค.58

ธรรมะกับการใช้ชีวิต 30 มี.ค. 58

สัมมนาสาขาวิชาการตลาด 27 มี.ค. 58


130ปี ราตรีเขียว - ขาว 21 มี.ค. 58

130 ปี บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 20 มี.ค. 58

นักบัญชีกับ AEC 27 ก.พ. 58


thank press 27-28 ก.พ. 58

ตรุษจีนเยาวราช 20 ก.พ. 58

business camp 12-13 ก.พ. 58


กีฬาพระนครเกมส์ ครั้งที่ 31 ตั้งแต่วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 30 ม.ค. 58

พิธีมอบทุนการศึกษาโดย คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ 21 ม.ค. 58


โครงการพัฒนาภาษาสู่กำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย 14-18 ม.ค. 2558

งานเลี้ยงเนื่องในวันปีใหม่ 2558 13 ม.ค. 2558

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 2558 13 ม.ค. 2558

2563 |2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 648,991 ผู้เยี่ยมชม