วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2559

โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 30 ธันวาคม 2559

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 23 ธันวาคม 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 21 ธันวาคม 2559


โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ 15-16 ธันวาคม 2559

การแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2559 13-15 ธันวาคม 2559

โครงการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 7 - 9 ธันวาคม 2559


Secretary Fair 25 พฤศจิกายน 2559

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 23 พฤศจิกายน 2559

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี 21 พฤศจิกายน 2559


บรรยาย Inflight Services 21 พฤศจิกายน 2559

open house 16 พฤศจิกายน 2559

Fun English Festival 15 พฤศจิกายน 2559


โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์และยาเสพติด 11 พฤศจิกายน 2559

พิธีลงนามถวายความอาลัย 28 ตุลาคม 2559

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 19 ตุลาคม 2559


พิธีถวายความอาลัย 17 ตุลาคม 2559

บพิตรฯร้อยดวงใจ ร่วมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2559

ประชุมโครงการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ 12 ตุลาคม 2559


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 10 ตุลาคม 2559

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 3 ตุลาคม 59

บริจาคโลหิต 30 กันยายน 2559


งานมุทิตาจิต ประจำปี 2559 23 กันยายน 2559

งานมุทิตาจิต ประจำปี 2559 (ถวายภัตตาหารเพล) 23 กันยายน 2559

ประชุมทีมงานด้านศิลปวัฒนธรรม 22 กันยายน 2559


โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน คณะศิลปศาสตร์ 21 กันยายน 2559

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี 17 - 18 กันยายน 2559

กิจกรรม Farewell Banquet The language &Cultural Student Exchange 14 กันยายน 2559


โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียน คณะบริหารธุรกิจ 14 กันยายน 2559

คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำนักเรียนวัดบพิตรมุข 8 กันยายน 2559

Freshy Day (ดาว - เดือน) 31 ส.ค. 2559


Freshy Day (ประกวดบูม) 31 ส.ค. 2559

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (พื้นที่บพิตรพิมุขฯ) 28 ส.ค. 2559

การประชุมสัญจรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 24 ส.ค. 2559


พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 18 สิงหาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมเรียกเเถว กำกับเเถว พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 16 ส.ค. 2559

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” 11 ส.ค. 2559


โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา2558 คณะศิลปศาสตร์ 5 ส.ค. 2559

โครงการสานสายใยสู่รั้วบพิตรพิมุข 5 ส.ค. 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์เเละนวัตกรรมทางการศึกษา วันที่ 4 ส.ค. 2559


โครงการปฐมนิเทศย่อยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 4 ส.ค. 2559

โครงการปฐมนิเทศย่อยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (คณะบริหารธุรกิจ) 3 ส.ค. 59

โครงการอบรมสื่อสารเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี เพิ่มดีกรีการทำงาน (คณะศิลปศาสตร์) 1-3 ส.ค. 59


ฉลองก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สโมสรนักศึกษา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 31 กรกฏาคม 2559

ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 คณะบริหารธุรกิจ 28 ก.ค. 2559

โครงการอบรมเชิงบูรณาการเพื่อจัดทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (คณะศิลปศาสตร์) 25 ก.ค. 59


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนสังคมศาสตร์และนวัตกรรมทางการศึกษา (คณะศิลปศาสตร์) 21 - 22 กรกฎาคม 2559

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษาเเละเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 15 กรกฎาคม 2559

โครงการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยเเละช่วยเหลือผู้ประสบภัย 14 กรกฎาคม 2559


โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ (คณะศิลปศาสตร์) 14 ก.ค. 59

โครงการนักศึกษาใหม่ใฝ่ธรรมะ วันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2559

โครงการถ่ายทอดความรู้ (KM) คลีนิควิจัยบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 8 ก.ค. 59


ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ 7 ก.ค. 2559

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ 6 - 7 ก.ค. 59

ประชุมร่วมเล่ม SAR หลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ 24 มิถุนายน 2559


ประชุมคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ 24 มิ.ย. 59

การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ KOYASAN UNIVERSITY, JAPAN 22 มิถุนายน 2559

สัมมนาองค์การนักศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2559


โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ 16 -17 มิถุนายน 2559

ยุวมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 2 (คณะศิลปศาสตร์) ระว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 10 มิถุนายน 2559


อบรมการทำkm 6 มิถุนายน 2559

ประชุมคณะศิลปศาสตร์ 3 มิถุนายน 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 30 พ.ค. 2559


Sar site visit รอบ 9 เดือน คณะบริหารธุรกิจ 27 พ.ค. 59

ประชุมรับนโยบาย มทร 27 พ.ค. 59

ประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 26 พ.ค. 59


ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการภายในพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 26 พ.ค. 59

การประชุมหารือความร่วมทางวิชาการกับ KOYASAN UNIVERSITY, JAPAN 24 พ.ค. 59

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมเนื่องใน วันวิสาขบูชา 19 พ.ค. 59


ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน 13 พ.ค. 59

ปฐมนิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษา นศ.ระดับปริญญาตรี (คณะศิลปศาสตร์) 13 พ.ค. 59

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 13 พ.ค. 59


ปฐมนิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษา นศ.ระดับปริญญาตรี (คณะบริหารธุรกิจ) 27 เม.ย. 59

SAR Site Visit รอบ 9 เดือน คณะบริหารธุรกิจ 27 เม.ย. 59

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 21 เม.ย. 59


โครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารจัดทำหลักสูตร 19,21,22 เม.ย. 59

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพสำหรับนศ.ปีสุดท้าย 18,25 เม.ย. 59

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นศ.ก่อนสำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 18 เม.ย. 59


โครงการสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ 11 เม.ย. 59

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คณะศิลปศาสตร์ 4 เม.ย. 59

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 31 มี.ค. 59


โครงการก้าวสู่สถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2558 30-31 มี.ค. 59

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 30 มี.ค.59

โครงการอบรมวิชาชีพการบัญชีให้ผู้สอนวิชาชีพบัญชี 28 มี.ค. 59


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยธรรมะ (ไหว้พระ 9 วัด) 19 มี.ค. 59

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยธรรมะ 17 มี.ค. 59

เสริมจุดแข็งนักบัญชีเพื่อการรองรับ TFRS FOR SMEs 17 มี.ค.59


เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด 10 - 11 มี.ค. 59

อบรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติขั้นพื้นฐานถึงขั้นกลาง 26 ก.พ. 59

รับฟังนโยบายการดำเนินการเกี่ยวการประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ 23 ก.พ. 59


โครงการประกันคุณภาพคณะบริหารธุรกิจ 19 ก.พ. 59

เวียนเทียนเเละฟังธรรมวันมาฆบูชา 19 ก.พ. 59

โครงการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย


โครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา 10 กุมภาพันธ์ 2559

บริจาคโลหิต 9 กุมภาพันธ์ 2559

งานตรุษจีนเยาวราช ปี 2559 8 กุมภาพันธ์ 2559


เทศน์มหาชาติ 29 มกราคม 59

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่&งานเลี้ยงปีใหม่ 2559 15 มกราคม 2559

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การสร้างทีมงาน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2558 8 มกราคม 2559


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 มกราคม 2559

2563 |2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 648,990 ผู้เยี่ยมชม