วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2560

โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี2561 29 ธันวาคม 2560

โครงการเปิดโลกกว้างทางภาษาอังกฤษ English Camp 27-28 ธันวาคม 2560

งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันปีใหม่ 2561 27 ธันวาคม 2560


bpc sport day 22 ธันวาคม 2560

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยธรรมะ 21 ธันวาคม 2560

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรระยะยาว 15 ปี 20 ธันวาคม 2560


การแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจ 18-19 ธันวาคม 2560

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560 19 ธันวาคม 2560

โครงการฝึกอมรมระยะสั้น การเพิ่มศักยภาพนักบัญชีด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 16 ธันวาคม 2560


โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการแข่งขัน J got talent season 4 14 ธันวาคม 2560

โครงการ rmutr chinese cup ครั้งที่ 4 14 ธันวาคม 2560

โครงการเติมพลังใจ ปลุกพลังจิต 8-10 ธันวาคม 2560


โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 8 ธันวาคม 2560

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ 4 ธันวาคม 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 17-21 พฤศจิกายน 2560


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 21 พฤศจิกายน 2560

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร คณะบริหารฯ 18-20 พฤศจิกายน 2560

ประชุมคณาจารย์ สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 17 พฤศจิกายน 2560


ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 12 พฤศจิกายน 2560

ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 9 พฤศจิกายน 2560

บพิตรพิมุข ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง 25-26 ตุลาคม 2560


ปฐมนิเทศสหกิจศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 ตุลาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมเรียกแถวบัณฑิตและกรรมการกำกับแถวบัณฑิต 20 ตุลาคม 2560

คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำนักเรียนวัดบพิตรพิมุข 19 ตุลาคม 2560


พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี 13 ตุลาคม 2560

ประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการบริหารงาน 12 ตุลาคม 2560

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพฯ 2 ตุลาคม 2560


พิธีแสดงมุทิตาจิต 2560 29 กันยายน 2560

บริจาคโลหิต 27 กันยายน 2560

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง Innovation Start up 16 - 17 กันยายน 2560


Farewell Banquet The language -Cultural Student Exchange 2017 13 กันยายน 2560

โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี 9 -10 กันยายน 2560

โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์เเละยาเสพติด 7 กันยายน 2560


Sport day RMUTR 2017 ราชมงคลรัตนโกสินทร์เกมส์ ครั้งที่ 1 1 กันยายน 2560

โครงการอบรมเพิ่มพูนเทคนิคความรู้ เรื่อง Web Front-end ทำยังไงให้เปรี้ยง 29 สิงหาคม 2560

โครงการนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมหมุนเวียนชุดทวารบาล 28 สิงหาคม 2560


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (คณะบริหารธุรกิจ) 23 สิงหาคม 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ (คณะศิลปศาสตร์) 23 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรภาษาจีน 21 สิงหาคม 2560


โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 11 สิงหาคม 2560

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 9 สิงหาคม 2560

โครงการครบรอบ 50 ปี อาเซียน 8 สิงหาคม 2560


การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารกรุงศรีฯ 31 กรกฏาคม 2560

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 27 กรกฏาคม 2560

กิจกรรมการประกวดมารยาทและการแต่งกาย 24 กรกฏาคม 2560


โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่ที่มีการเติบโตสูง และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 20 กรกฏาคม 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ 19 กรกฏาคม 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ 18 กรกฏาคม 2560


พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 13 กรกฏาคม 2560

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา 7 กรกฏาคม 2560

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 4 กรกฏาคม 2560


freshy day (ประกวดบูม) 30 มิถุนายน 2560

freshy Day (ประกวดดาว - เดือน) 30 มิถุนายน 2560

น.ศ.ใหม่ใฝ่ธรรมะ ทำความดีถวายในหลวง ร.9 27 - 28 มิถุนายน 2560


BPC CAMPUS TOUR 2017 27 - 28 มิถุนายน 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 26 มิถุนายน 2560

โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ 5 – 6 มิถุนายน 2560


โครงการสานสายใยสู่รั้วบพิตรพิมุข 2 มิถุนายน 2560

โครงการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 30 พฤษภาคม 2560

โครงการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ 25 พฤษภาคม 2560


รับฟัง คำชี้แจง Start up Thailand Leagues 23 พฤษภาคม 2560

ตรวจติดตามประเมินฯ รอบ 9 เดือน 22 พฤษภาคม 2560

สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 2 16 พฤษภาคม 2560


โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมในวันวิสาขบูชา 9 พฤษภาคม 2560

โครงการอบรมวิชาชีพบัญชีให้ผู้สอนวิชาบัญชี 8 พฤษภาคม 2560

สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ 1 8 พฤษภาคม 2560


พิธีปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม นศ. ก่อนไปจีน 5 พฤษภาคม 2560

การประชุมคณะศิลปศาสตร์ 4 พื้นที่ครั้งที่ 1/2560 28 เมษายน 2560

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 28 เมษายน 2560


โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 26 - 28 เมษายน 2560

โครงการฝึกอบรมภาษาในวิชาชีพบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 20 - 21 เมษายน 2560

ปฐมนิเทศ นศ. ฝึกงาน คณะศิลปศาสตร์ 21 เมษายน 2560


ปฐมนิเทศการฝึกงานและสหกิจศึกษา 20 เมษายน 2560

บุคลากร กองบริหารงานฯ รดน้ำขอพร รองฯพื้นที่บพิตรพิมุข 18 เมษายน 2560

โครงการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ 12 เมษายน 2560


ประชุมคณะกรรมการคณะบริหารธุรกิจ 31 มีนาคม 2560

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ฯ(ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน) 30 มีนาคม 2560

สมรรถนะของบัณฑิตในการเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 28 มีนาคม 2560


โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 25 มีนาคม 2560

โครงการฝึกอบรมภาษาในวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์ 24 มีนาคม 2560

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนศ.ก่อนฝึกสหกิจ 24 มีนาคม 2560


get program (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 14 มีนาคม 2560

พิธีซ้อมรับปริญญา 12 มีนาคม 2560

โครงการส่งเสริมจริยธรรมด้วยธรรมะ 10 มีนาคม 2560


International English Camp 7 มีนาคม 2560

โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจ 3 มีนาคม 2560

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย - จีน 2 มีนาคม 2560


การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ KOYASAN UNIVERSITY, JAPAN 2 มีนาคม 2560

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 1 มีนาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมและกรรมการกำกับแถว 27 กุมภาพันธ์ 2560


การประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 1 /2560 27 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เเก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 23 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการก้าวสู่สถานประกอบการ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560


โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยธรรมะ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีมอบทุนการศึกษา คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560


โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) 20 มกราคม 2560

โครงการส่งเสริมคุณธรรมเเละจริยธรรมสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ น.ศ. คณะศิลปศาสตร์ 19 มกราคม 2560


โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ครั้งที่ 6 19 มกราคม 2560

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ 16 มกราคม 2559

เทศน์มหาชาติ 13 มกราคม 2560

2563 |2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 648,986 ผู้เยี่ยมชม