วันจันทร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2561

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 27 ธันวาคม 2561

ศึกษาดูงานโรงงานกะทิชาวเกาะ คณะศิลปศาสตร์ 24 ธันวาคม 2561

เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 21 ธันวาคม 2561


เทคนิคการสัมภาษณ์งานและสมัครงาน 20 ธันวาคม 2561

ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 19 ธันวาคม 2561

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 19 ธันวาคม 2561


MOU โครงการประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน (ต่อต้านยาเสพติด) ฯ 18 ธันวาคม 2561

ประชุมเตรียมความพร้อม open house 17 ธันวาคม 2561

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 13 - 14 ธันวาคม 2561


ประชุมลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน 14 ธันวาคม 2561

โครงการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 4 ธันวาคม 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 28 พฤศจิกายน 2561


ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานทางวิชาการ 21 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของอธิการบดีเยี่ยมพื้นที่ 20 พฤศจิกายน 2561

การประชุมเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องปัญหาอุปกรณ์ WiFi เเละการพัฒนาคุณภาพการให้บริการห้องสมุด 12 พฤศจิกายน 2561


การอบรมการใช้ถังรับรองมูลฝอยแยกประเภท 8 พฤศจิกายน 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 8 พฤศจิกายน 2561

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 6 พฤศจิกายน 2561


การประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 5 พฤศจิกายน 2561

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2 พฤศจิกายน 2561

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 24 ตุลาคม 2561


มอบรางวัลกิจกรรมถุงผ้าล่ารางวัล 12 ตุลาคม 2561

รับเกียรติบัตรรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่นประจำปี 2561ครั้งที่ 2 11 ตุลาคม 2561

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี 11 ตุลาคม 2561


พิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง (รัชกาลที่ 9) 11 ตุลาคม 2561

โครงการสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น RMUTR 2018 9 - 22 ตุลาคม 2561

ศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 8 ตุลาคม 2561


bpc sports day 28 กันยายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 กันยายน 2561

โครงการกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 18-28 กันยายน 2561


บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 26 กันยายน 2561

งานมุทิตาจิตฯประจำปี 2561 25 กันยายน 2561

โครงการสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับ Lingnan Normal University 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2561


Farewell ceremony 2018 Lingnan students 13 กันยายน 2561

ประชุมอาจารย์ 5 กันยายน 2561

การต้อนรับสถานประกอบการญี่ปุ่น 4 กันยายน 2561


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 30 สิงหาคม 2561

โครงการเสวนา อาวุธการออมมหัศจรรย์เงินออม 29 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี 18 -19 สิงหาคม 2561


ซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 11 สิงหาคม 2561

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 10 สิงหาคม 2561

Sar คณะบริหารธุรกิจ 8 สิงหาคม 2561


ประชุมสภาวิชาการ 6 สิงหาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมฯ 6 สิงหาคม 2561

การประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 1 สิงหาคม 2561


โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 26 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา 25 กรกฎาคม 2561

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา และเวียนเทียนฟังธรรมวันอาสาฬหบูชา (แห่เทียน) 24 กรกฎาคม 2561


โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง 21 กรกฎาคม 2561

freshy day (ประกวดดาว - เดือน) 20 กรกฎาคม 2561

freshy day (ประกวดบูม) 20 กรกฎาคม 2561


ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการคุ้มครองเเรงงาน 20 กรกฎาคม 2561

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 18 กรกฎาคม 2561

ถวายภัตตาหารเพล 18 กรกฎาคม 2561


โครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 12 กรกฎาคม 2561

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา 4 กรกฎาคม 2561

วันคล้ายวันสถาปนา สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ 3 กรกฎาคม 2561


การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 28 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ 26 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ 25 มิถุนายน 2561


กิจกรรมเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ KM การเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 22 มิถุนายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการระดับหลักสูตร 22 มิถุนายน 2561

โครงการสานสายใยสู่รั้วบพิตร 22 มิถุนายน 2561


การติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 21 มิถุนายน 2561

โครงการการป้องกันการบรรเทาอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 มิถุนายน 2561

กิจกรรม BPC CAMPUS TOUR 19 มิถุนายน 2561


ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 19 มิถุนายน 2561

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้ารับโอวาทจากอธิการบดี 18 มิถุนายน 2561

โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีก้าวทันมาตรฐานการบัญชีไทย 15 มิถุนายน 2561


ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม BPC CAMPUS TOUR 15 มิถุนายน 2561

โครงการนักศึกษาใหม่ใฝ่ธรรมะ 14 มิถุนายน 2561

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน 13 มิถุนายน 2561


ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับสกอ. 13 มิถุนายน 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ 4-6 มิถุนายน 2561

โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนฯ 5 มิถุนายน 2561


ต้อนรับ คณะศาลแขวงปทุมวัน 5 มิถุนายน 2561

ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 2/2561 4 มิถุนายน 2561

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมในวันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561


การประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ KOYASAN UNIVERSITY, JAPAN 23 พฤษภาคม 2561

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 7 พฤษภาคม 2561

บรรยากาศการรับรายงานตัว (รอบรับตรง ทปอ.) 3 พฤษภาคม 2561


กิจกรรม Big Cleaning Day 30 เมษายน 2561

การประชุมเพื่อชี้เเจงและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการวิชาการสายสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 23 เมษายน 2561

งานสืบสานประเพณีไทย 9 เมษายน 2561


มอบทุนการศึกษา 4 เมษายน 2561

ประชุมอาจารย์ 2 เมษายน 2561

โครงการอบรมเชิงบูรณาการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการสำหรับอาจารย์ 2 เมษายน 2561


งานปัจฉิมนิเทศ กยศ. 28 มีนาคม 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาเเละวิทยาลัยหน่วยงานเทียบเท่ารอบ 9 เดือน 28 มีนาคม 2561

โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา 28 มีนาคม 2561


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจ 28 มีนาคม 2561

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการสืบสานวัฒนธรรมไทย 26-27 มีนาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2561 22 มีนาคม 2561


โครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาจีน Summer Camp 22 มีนาคม 2561

การประชุมสัญจรเพื่อติดตามปัญหาในการปฏิบัติงาน ของ 3 พื้นที่ 19 มีนาคม 2561

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 คุณทวีพันธ์ อิงคานุสรณ์ 15 มีนาคม 2561


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) 13 มีนาคม 2561

งาน 133 ปี บพิตรฯ ยิ่งนาน..ยิ่งรักกัน 10 มีนาคม 2561

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เพื่อความเป็นเลิศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 7-8 มีนาคม 2561


โครงการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 5 8 มีนาคม 2561

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกสหกิจและฝึกงาน 5 มีนาคม 2561

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการก้าวสู่สถานประกอบการ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (บริหารธุรกิจ) 28 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการก้าวสู่สถานประกอบการ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 (ศิลปศาสตร์) 28 กุมภาพันธ์ 2561

job fair 28 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับสมัครงาน 27 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมคณะศิลปศาสตร์ 4 พื้นที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 23 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุมเตรียมความพร้อมงาน 133 ปี บพิตรฯ 22 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านบริหารธุรกิจแก่นักศึกษา 22 กุมภาพันธ์ 2561

การเสวนา เมื่อมังกรผงาด ภาษาจีนจึงขาดไม่ได้ 22 กุมภาพันธ์ 2561


งานตรุษจีนเยาวราช 16-17 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ Geotalent นำความรู้สู่สาขาวิชาสารสนเทศ 15 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการเปิดโลกกว้างทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 14 กุมภาพันธ์ 2561


การประชุมสภาคณาจารย์เเละข้าราชการสัญจร ครั้งที่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมฟังบรรยายธรรมและการฝึกการปฏิบัติกรรมฐาน เจริญภาวนา 9 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 9 กุมภาพันธ์ 2561


กิจกรรมประกวดสื่อดิจิทัลประเภทหนังสั้น 9 กุมภาพันธ์ 2561

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ 6 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการอบรมภาษาอาเซียนในวิชาชีพรุ่นที่ 1 6 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการฝึกอมรมระยะสั้นการเพิ่มศักยภาพนักบัญชีด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2 3-4,10-11 กุมภาพันธ์ 2561

การรับบริจาคโลหิต 31 มกราคม 2561

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม (Two be Number one) 31 มกราคม 2561


ประชุมชี้แจงศูนย์บริการวิชาการ 23 มกราคม 2561

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดรชาดก 12 มกราคม 2561

โครงการเปิดเรือนยืนถิ่นศิลปศาสตร์ (Liberal Art Open House 2018) 12 มกราคม 2561


โครงการ Liberal Arts Open House(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ) 12 มกราคม 2561

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 10 มกราคม 2561
 

2563 |2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 648,984 ผู้เยี่ยมชม