วันจันทร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2562

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุขฯ ครั้งที่ 3/2562 8 พฤษภาคม 2562

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 25 เมษายน 2562


งานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2562

ประชุมสภาวิชาการ มทร รัตนโกสินทร์ครั้งที่ 4/2562 1 เมษายน 2562

มุทิตาจิตวันเกิดพระธรรมปริยัติโมลีเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 1 เมษายน 2562


การแข่งขันกีฬาบุคลากร 29 มีนาคม 2562

โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 28 มีนาคม 2562

ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุขฯ ครั้งที่ 2/2562 27 มีนาคม 2562


ปัจฉิมนิเทศผู้กู้ยืม กยศ. 25 มีนาคม 2562

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ 25 มีนาคม 2562

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 20 มีนาคม 2562


อบรมการใช้ google mail 19 มีนาคม 2562

ประชุมและสำรวจพื้นที่ เพื่อปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ 5 มีนาคม 2562

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 27 กุมภาพันธ์ 2562


ส่งมอบครุภัณฑ์บริจาคให้กับโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมป์) 26 กุมภาพันธ์ 2562

การเสนอชื่อเลือกตัวแทนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.รัตนโกสินทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา คุณทวีพันธ์ อิงคานุสรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการก้าวสู่สถานประกอบการ 21 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 21 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 4 18 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการเวียนเทียนและฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 18 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมการปฏิบัติงานของพื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เเละงบประมาณ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ตรุษจีนเยาวราชปี 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562


พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมอาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ 30 มกราคม 2562


รับบริจาคโลหิต 29 มกราคม 2562

สัมภาษณ์ทุนคุณทวีพันธุ์ 28 มกราคม 2562

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 25 มกราคม 2562


โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 24 - 25 มกราคม 2562

โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติฯ 21 มกราคม 2562

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 14 ปี 18 มกราคม 2562


โครงการ BPC Open House 2019 17 มกราคม 2562

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 15 มกราคม 2562

การประชุมหารือความร่วมมือในการจัดการศึกษา 11 มกราคม 2562


นมัสการเจ้าอาวาส เนื่องในวันปีใหม่ 2562 7 มกราคม 2562

โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 3 มกราคม 2562
 

2562 |2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 578,166 ผู้เยี่ยมชม