วันศุกร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2562

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจของบุคลากรเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 18 ธันวาคม 2562

พิธีถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4 ธันวาคม 2562

Bpc open house 2020 3 ธันวาคม 2562


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ สถานศึกษา 3 ธันวาคม 2562

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 27 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 7/2562 26 พฤศจิกายน 2562


เยี่ยมชมพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 19 พฤศจิกายน 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 18 พฤศจิกายน 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม open house 11 พฤศจิกายน 2562


ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุขฯ ครั้งที่ 6/2562 6 พฤศจิกายน 2562

ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 1 พฤศจิกายน 2562

กราบแสดงมุทิตาจิต พระธรรมปริยัติโมลี 24 ตุลาคม 2562


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 22 ตุลาคม 2562

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11 ตุลาคม 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมรับนักศึกษารอบโควตาพิเศษ 2 ตุลาคม 2562


โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านบุคลิกภาพเพื่อออกสู่สังคมการประกอบการ 28 กันยายน 2562

งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 27 กันยายน 2562

งานมุทิตาจิต(ถวายภัตตาหารเพล ประจำปี 2562)27 กันยายน 2562


พิธีมอบทุนการศึกษา 20 กันยายน 2562

การประชุมวางแผนการแนะเเนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 17 กันยายน 2562

bpc sport day 13 กันยายน 2562


รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2562 13 กันยายน 2562

งาน farewell Ceremony 2019 "Lingnan Students" 12 กันยายน 2562

โครงการสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 7 – 9 กันยายน 2562


โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 9 สิงหาคม 2562

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 4 สิงหาคม 2562

การประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 5/2562 31 กรกฎาคม 2562


ประชุมคณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ 31 กรกฎาคม 2562

การตรวจสุขลักษณะทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพภายในโรงอาหาร ตามแผนปฏิบัติงาน 30 กรกฎาคม 2562

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 26 กรกฎาคม 2562


โครงการอบรมภาษาไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติ 18 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2562

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษาและเวียนเทียนฟังธรรมวันอาสาฬหบูชา 15 กรกฎาคม 2562

โครงการเเห่เทียนวันเข้าพรรษา 12 กรกฎาคม 2562


โครงการ Freshy 10 กรกฎาคม 2562

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 27 มิถุนายน 2562

ประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 26 มิถุนายน 2562


โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์ 20 มิถุนายน 2562

โครงการนักศึกษาใหม่ใฝ่ธรรมะ 19 มิถุนายน 2562

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ประจำปี 2562 15 -17 มิถุนายน 2562


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ 16 มิถุนายน 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา 13 มิถุนายน 2562

การไฟฟ้าตรวจเยี่ยม 13 มิถุนายน 2562


big cleaning day 11 มิถุนายน 2562

ประชุมคณาจารย์ 11 มิถุนายน 2562

โครงการสานสายใยสู่รั้วบพิตรพิมุข 4 มิถุนายน 2562


การประชุมกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 1-2562 28 พฤษภาคม 2562

ตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ 23 พฤษภาคม 2562

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 17 พฤษภาคม 2562


ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุขฯ ครั้งที่ 3/2562 8 พฤษภาคม 2562

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 25 เมษายน 2562

งานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2562


ประชุมสภาวิชาการ มทร รัตนโกสินทร์ครั้งที่ 4/2562 1 เมษายน 2562

มุทิตาจิตวันเกิดพระธรรมปริยัติโมลีเจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร 1 เมษายน 2562

การแข่งขันกีฬาบุคลากร 29 มีนาคม 2562


โครงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 28 มีนาคม 2562

ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุขฯ ครั้งที่ 2/2562 27 มีนาคม 2562

ปัจฉิมนิเทศผู้กู้ยืม กยศ. 25 มีนาคม 2562


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ 25 มีนาคม 2562

ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 20 มีนาคม 2562

อบรมการใช้ google mail 19 มีนาคม 2562


ประชุมและสำรวจพื้นที่ เพื่อปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ 5 มีนาคม 2562

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ส่งมอบครุภัณฑ์บริจาคให้กับโรงเรียนบึงเขาย้อน(คงพันธุ์อุปถัมป์) 26 กุมภาพันธ์ 2562


การเสนอชื่อเลือกตัวแทนเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการภายใน มทร.รัตนโกสินทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา คุณทวีพันธ์ อิงคานุสรณ์ 22 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการก้าวสู่สถานประกอบการ 21 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 21 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 4 18 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 18 กุมภาพันธ์ 2562


ประชุมการปฏิบัติงานของพื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เเละงบประมาณ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ตรุษจีนเยาวราชปี 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย 1 กุมภาพันธ์ 2562


ประชุมอาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ 30 มกราคม 2562

รับบริจาคโลหิต 29 มกราคม 2562


สัมภาษณ์ทุนคุณทวีพันธุ์ 28 มกราคม 2562

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 25 มกราคม 2562

โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 24 - 25 มกราคม 2562


โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติฯ 21 มกราคม 2562

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 14 ปี 18 มกราคม 2562

โครงการ BPC Open House 2019 17 มกราคม 2562


แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 15 มกราคม 2562

การประชุมหารือความร่วมมือในการจัดการศึกษา 11 มกราคม 2562

นมัสการเจ้าอาวาส เนื่องในวันปีใหม่ 2562 7 มกราคม 2562


โครงการทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 3 มกราคม 2562
   

2563 |2562 |2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 662,421 ผู้เยี่ยมชม