วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมนู
· หน้าแรก
· วิสัยทัศน์และพันธกิจ
· โครงสร้าง
· บุคลากรในสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ภาพกิจกรรม
· ห้องสมุดสำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
· ติดต่อเรา
· แบบฟอร์มต่าง ๆ
วิทยาเขต
มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล
วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
International Program
สำนัก
สำนักบริหารเพาะช่าง
สำนักงานประกันคุณภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานนิติการ
กอง
กองคลัง
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
สภาและสถาบัน
สภาคณาจารย์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันศิลปและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์ภาษา
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ภาพกิจกรรม 2563

ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 3-2563 16 มีนาคม 2563

โครงการก้าวสู่สถานประกอบการ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

ประชุมคณาจารย์พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 2-2563 19 กุมภาพันธ์ 2563


โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับสมัครงาน 19 กุมภาพันธ์ 2563

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คุณทวีพันธ์ุ อิงคานุสรณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการเวียนเทียนและฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 7 กุมภาพันธ์ 2563


โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 31 มกราคม 2563

เดินขบวนแห่เทศน์มหาชาติ 30 มกราคม 2563

ตรุษจีนเยาวราช ปี 2563 25 มกราคม 2563


การตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหารของสุขาภิบาลโรงอาหารของสถานศึกษา 16 มกราคม 2563

กราบนมัสการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 15 มกราคม 2563

ประชุมคณาจารย์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ครั้งที่ 1-2563 15 มกราคม 2563


โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 2563
   

2563 |2562 |2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553
แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 679,068 ผู้เยี่ยมชม